Qualitat

Des de la seva fundació al 2006, AGVA STUDIO desenvolupa projectes i obres destinats a trobar la solució creativa i constructiva més adequada a cada cas, amb la finalitat de fer feliços als nostres clients a través de la nostra feina. Mantenim un alt estàndard de qualitat en tot el procés de disseny i construcció, seleccionant materials durables, sostenibles i segurs per a la salut dels usuaris.  

Responsabilitat

Per a nosaltres es essencial crear una relació de confiança amb el client. Escoltar-lo atentament per interioritzar i interpretar els seus desitjos i necessitats. Això ens permet captar el potencial de cada projecte i també les seves condicions i limitacions. Un bon projecte i planificació previs ens permeten garantir el control del pressupost i els terminis establerts durant l’obra.

Servei Integral

Oferim un servei integral de projecte i de coordinació de totes les fases de l’obra: estudi de viabilitat, avantprojecte, redacció del projecte bàsic i executiu, direcció d’obra, així com l’assessorament tècnic i urbanístic. Si vol, també ens encarreguem d’ajudar-lo a seleccionar les constructores i /o els industrials més escaients per al seu projecte. Treballem amb una excel·lent xarxa de professionals de confiança (industrials de la construcció, tècnics d’estructures, enginyers d’instal·lacions, aparelladors, tècnics de medi ambient, especialistes en il·luminació…etc.) per donar la millor resposta a cada obra concreta. L’edificació és un treball col·lectiu que requereix coneixement, coordinació i exigència per a assolir un alt nivell de qualitat.

Sostenibilitat

Estem convençuts de que l’arquitectura ha de contribuir positivament al seu entorn a nivell mediambiental, social i cultural. Treballem amb rigor i entusiasme per desenvolupar projectes sensibles i responsables amb el paisatge i el medi ambient.

Serveis

  • Estudis de viabilitat i avantprojectes
  • Projectes bàsics i d’execució d’edificació
  • Direccions d’obra i project management
  • Projectes de rehabilitació / Reformes
  • Gestió de llicències i legalitzacions. Assessoria urbanística
  • Informes, peritatges i certificats