ARQUITECTURA CENTRADA EN LES PERSONES

Desenvolupem projectes i obres destinats a trobar la solució creativa i constructiva més adequada a cada cas, amb la finalitat de millorar la relació dels usuaris amb el seu entorn vital a través de la nostra feina. Mantenim un alt estàndard de qualitat en tot el procés de disseny i construcció, seleccionant materials durables, sostenibles i segurs per a la salut dels usuaris.  

ESTRATEGIA PROJECTUAL

Partim de l’anàlisi de les condicions preexistents i de la comprensió dels desitjos i necessitats dels futurs usuaris per a definir el projecte a través d’ un procés creatiu adaptat a cada cas particular. Per això considerem que és essencial construir una relació de confiança amb els clients. Només així és pot entendre el potencial de cada projecte i també les seves condicions i limitacions. Un bon projecte i planificació previs ens permeten garantir el control del pressupost i els terminis establerts durant l’obra.

Servei Integral

Oferim un servei integral de projecte i obra: estudi de viabilitat, avantprojecte, redacció de projectes bàsics i executius, direcció d’obra i documentació tècnica i urbanística. Si ho requereix, també oferim assessorament en la selecció de constructores i industrials més adients per a cada projecte. Treballem amb una excel·lent xarxa de professionals de confiança (industrials de la construcció, tècnics d’estructures, enginyers d’instal·lacions, aparelladors, tècnics de medi ambient, especialistes en il·luminació…etc.) per donar la millor resposta a cada obra concreta. 

DISSENY I CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

Estem convençuts de que l’arquitectura ha de contribuir positivament al seu entorn a nivell mediambiental, social i cultural. Treballem amb rigor i entusiasme per desenvolupar projectes sensibles i responsables amb el paisatge i el medi ambient, incorporant processos i materials que ens acostin als criteris de l’economia circular i verda. 

SERVEIS

  • Estudis de viabilitat i avantprojectes
  • Projectes bàsics i d’execució d’edificació
  • Direccions d’obra i project management
  • Projectes de rehabilitació / Reformes
  • Gestió de llicències i legalitzacions. Assessoria urbanística
  • Informes, peritatges i certificats