NOTA LEGAL

El lloc web i el domini www.agva.es corresponen a AGVA STUDIO, d’aquí endavant el TITULAR, amb domicili al C/ Urgell núm 276, de Barcelona (CP 08036), telèfon 93 3210631 i adreça electrònica agva@agva.es.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant continguts), pertanyen al TITULAR, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. El TITULAR presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats professionals i autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web www.agva.es. El Titular es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es puguin obtenir per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. Únicament s’incorporarien a un fitxer en el cas que s’establís una relació comercial entre el TITULAR i la persona interessada, amb el  seu consentiment previ.

En compliment de la Llei de Protecció de Dades vigent, l’informem que el contacte per qualsevol d’aquests mitjans implica el seu consentiment per a que les seves dades identificatives i de contacte siguin incorporades als nostres fitxers, amb la finalitat de mantenir relacions professionals i/o comercials. Les dades seran incorporades al fitxer el temps que sigui necessari per a complir amb aquestes finalitats o fins que revoqui el seu consentiment. En compliment de la llei, requerim la seva col·laboració per a mantenir les dades actualitzades. Si ho desitja, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a  agva@agva.es o a l’adreça C/Urgell 276 4-1, 08036 Barcelona

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El TITULAR no es fa responsable, en cap cas, dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin causar l’accés a la pàgina web com per exemple: errors i omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió involuntària de virus o programes maliciosos, que ataquen il·legalment un gran nombre de llocs web de manera discreta i indiscriminada.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Es possible que la informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari consulti el lloc web. Per consultes concretes o ampliació de la informació presentada, es pot posar en contacte amb agva@agva.es si ho desitja. El TITULAR manifesta que les referències als serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no contractual.

El TITULAR es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’estat espanyol, en els jutjats de la ciutat de Barcelona. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.