Sigui una casa unifamiliar, la reforma de un pis, la rehabilitació d’un edifici existent o un edifici d’habitatges plurifamiliar, projectem un espai fet a mida dels usuaris, que aporti serenitat i confort al dia a dia. Aquests son els principis que apliquem als nostres projectes residencials:

QUALITAT CONSTRUCTIVA I CONFORT

Entre les condicions per assolir una casa acollidora destaquen: una bona orientació en relació a la llum i l’entorn, un bon aïllament davant el clima i la humitat, una il·luminació natural ben plantejada, un disseny pràctic que optimitzi les feines diàries, uns espais ben proporcionats pel seu ús, uns materials adequats i una construcció acurada. Igual d’essencial es aconseguir una llar amb veritable caràcter que reflecteixi la personalitat de les persones que hi viuran.  

SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

L’estalvi energètic i de recursos és avui una qüestió de responsabilitat compartida i d’intel·ligència. En el disseny d’habitatges combinem estratègies passives per assolir cases eficients de consum casi nul. També col·laborem amb especialistes i empreses dedicades a implantar instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i tèrmica, i instal·lacions d’aerotermia, entre d’altres, escollint la solució més adient en cada cas. En quant a la construcció, seleccionem sistemes i materials sostenibles i durables, preferiblement naturals, que requereixin poc manteniment. 

SALUT I BENESTAR

Cada dia és més evident que les característiques dels espais i els materials que ens rodegen tenen una influencia important en la nostra salut, benestar i qualitat de vida. El control de la temperatura, la llum, la ventilació i la humitat són factors molt importants per assolir un habitat saludable. També ho és utilitzar materials i pintures sense emissions tòxiques i instal·lacions biocompatibles per evitar problemes d’electrosensibilitat. 

CASES ECOLÒGIQUES

El concepte de casa ecològica és avui molt ampli i pot incloure models i estratègies diversos. Cases passives, rehabilitacions segons els criteris de la bioconstrucció amb materials locals, construccions prefabricades amb nous materials derivats de la fusta com la CLT o provinents de la recuperació de residus…el que defineix el concepte de casa ecològica és el compromís de millorar l’impacte de tot el cicle constructiu i d’ús de l’habitatge en la salut i benestar dels usuaris i en el medi ambient, reduint l’ús de recursos materials i energètics i així com les emissions i residus.

Estàs pensant en construir, rehabilitar o reformar casa teva? T’assessorem sense compromís.

Tens un solar o edifici i estàs pensant en fer una permuta o construir una promoció? ¿Encara has de trobar el solar adequat? T’acompanyem en tot el procés defensant els seus interessos.

Contactar / Demanar pressupost