Paisatgisme i Disseny Urbà

Treballem per a crear espais públics atractius i amb caràcter a la mida de les persones, llocs per a ser viscuts per gent de totes les edats i condicions. Ens interessa especialment l’ús d’elements naturals com son la vegetació i l’aigua per a millorar l’ambient urbà i el benestar i salut de les persones, escollint les especies vegetals més adequades per a cada clima i situació. El disseny urbà ha de donar resposta a una gran quantitat de requeriments tècnics i funcionals, ser durable, fàcil de mantenir, segur i integrador.

Dissenyem espais públics atractius i amb caràcter a la mida de les persones, llocs per a ser viscuts per gent de totes les edats i condicions. Ens interessa especialment l’ús d’elements naturals com son la vegetació i l’aigua per a millorar l’ambient urbà i el benestar i salut de les persones, escollint les especies vegetals més adequades per a cada clima i situació. El disseny urbà ha de donar resposta a una gran quantitat de requeriments tècnics i funcionals,  ser durable, fàcil de mantenir, segur i integrador.

Urbanisme i Planejament

Oferim serveis d’assessorament d’urbanisme i planejament, així com la redacció d’estudis de viabilitat i avantprojectes, planejament territorial general i derivat, modificacions, màster plans, estudis de detall… En cada cas cerquem el bon enteniment amb les diferents administracions i agents implicats. 

Serveis

  • Assessorament urbanístic
  • Estudis de viabilitat i avantprojectes
  • Plans d’ordenació urbanística municipal, col·laboració plans territorials
  • Plans parcials, plans de millora urbana, plans especials, catàleg bens patrimoni
  • Assessorament redacció modificacions planejament general i derivat
  • Projectes d’espai públic i urbanització