Paisatgisme i Disseny Urbà

Comptem amb una àmplia experiència en projectes de disseny urbà i paisatgisme, en especial a Espanya i Alemanya, realitzats en col·laboració amb altres empreses i equips multidisciplinaris. S’han desenvolupat projectes públics i privats en contextos de gran complexitat a nivell de disseny, coordinació i project management.

Treballem per a crear espais públics atractius i amb caràcter a la mida de les persones, llocs per a ser viscuts per gent de totes les edats i condicions. Ens interessa especialment l’ús d’elements naturals com son la vegetació i l’aigua per a millorar l’ambient urbà i el benestar i salut de les persones, escollint les especies vegetals més adequades per a cada clima i situació. El disseny urbà ha de donar resposta a una gran quantitat de requeriments tècnics i funcionals, ser durable, fàcil de mantenir, segur i integrador.

Urbanisme i Planejament

AGVA STUDIO ofereix un ample catàleg de serveis d’urbanisme i planejament, entre els que hi ha l’assessorament urbanístic preliminar, la redacció d’estudis de viabilitat i avantprojectes, planejament territorial general i derivat, modificacions, màster plans, estudis de detall… En cada cas cerquem el bona entesa amb les diferents administracions i agents implicats. 

Serveis

  • Assessorament urbanístic
  • Estudis de viabilitat i avantprojectes
  • Plans parcials, plans de millora urbana, plans especials
  • Assessorament redacció modificacions planejament
  • Projectes d’espai públic i urbanització