Per sol·licituds de feina o pràctiques, pots enviar un CV i/o un portfoli a agva@agva.es (arxius pdf. ≤ 7M de capacitat)